GE 1255 Essafe Barete Takılabilen Siperlik

3 Seviyeli ayar mekanizması
EN 397 sertifikalı tüm baretlere uyumludur
89/686/EEC Direktiflerine uygun
CE EN 166 sertifikalı