İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen iş kazaları, iş güvenliği uzmanlığına olan ilgiyi arttırmıştır. Peki iş güvenliği uzmanı nedir_? İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Şu an kamu sektöründe çalışan, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup bu görevi icra eden kişilere aldıkları maaş yanında ekstra ücret ödenmektedir. İş güvenliği uzmanlarının maaşları, çalıştıkları kurumlara göre değişikliğe uğramaktadır. Ayrıca iş yerleri tehlike derecesine göre A, B ve C sınıflarına ayrılmakta olup, iş güvenliği uzmanlığı maaşları da buna göre değişmektedir. Sayıca az olan A grubu uzmanlarının maaşları 9.000 TL ye kadar çıkabilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.