Mühendisler için Asgari Ücret Belirlendi

Mühendisler için Asgari Ücret Belirlendi

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra edenlere ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 2015 yılı için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari ücret, aylık brüt 3 bin TL olarak belirlendi. TMMOB Yönetim Kurulu ayrıca meslek odalarının belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, […]

Read more
İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

Ülkemizde son yıllarda meydana gelen iş kazaları, iş güvenliği uzmanlığına olan ilgiyi arttırmıştır. Peki iş güvenliği uzmanı nedir_? İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar […]

Read more